เทศบาลตำบลเถินบุรี
หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52161 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  โทรสาร : 054348137  อีเมล์ :
admin@thoenburi.go.th
Powered By
wnt.co.th