Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2561
ถึง
30 เม.ย. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
17 เม.ย. 2561
ถึง
17 เม.ย. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
02 เม.ย. 2561
ถึง
02 เม.ย. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศกำหนดราคากลางจัดจ้างออกแบบอาคารเทศบาลตำบลเถินบุรี
22 มี.ค. 2561
ถึง
22 มี.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟััลท์ติกนคอนกรีต บ้านหนองซาง หมู่ที่ 7 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
22 มี.ค. 2561
ถึง
22 มี.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AsPhaltic Concrete) บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ซอย 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
22 มี.ค. 2561
ถึง
22 มี.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AsPhaltic Concrete) บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ซอย 2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
22 มี.ค. 2561
ถึง
22 มี.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AsPhaltic Concrete) บ้านวังทอง หมู่ที่ 12 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
12 มี.ค. 2561
ถึง
12 มี.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศการกำหนดราคากลางงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
12 มี.ค. 2561
ถึง
12 มี.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศกำหนดราคารกลางจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน คัน ละ 45,000.- บาท ใช้ในโครงการรวมพลังชุมชนสตรี และ อสม วันที่ 16-17 มีนาคม 2561
07 มี.ค. 2561
ถึง
07 มี.ค. 2561
ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล์ชัย หมู่ 11 ถึง บ้านหนองซาง หมู่ 7 ต.เถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th